Εκτύπωση

Οι γερανοί πόλης της εταιρίας KESLA είναι εργαλεία πολλαπλών χρήσεων για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Πιο συγκεκριμένα, οι γερανοί πόλεων χρησιμοποιούνται στην ανακύκλωση και μεταφορά υλικών. Οι γερανοί πόλης είναι καλοί για την εκκένωση υπόγειων και ήμι-υπόγειων κάδων απορριμμάτων, φόρτωση οικοδομικών υλικών κλπ. Η ανακύκλωση μετάλλων είναι μία από τις πιο χρήσιμες εφαρμογές των γερανών City.